Telsonet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili”

Tytuł projektu:     „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców wybranych miejscowości  województwa lubelskiego”
Nazwa beneficjenta: TELSONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Okres realizacji:  2013-2015

Dane teleadresowe naszej firmy:
TELSONET SP. Z O.O.
UL. MIKOŁAJA REJA 21
20-458 LUBLIN

Osoba do kontaktu ws realizowanego projektu:
Zbigniew Siczek , tel. 81 74 87 999;
Email: projekt @ telsonet.pl

 

Adresy Stron Instytucji zajmujących się dofinansowaniami:

Portal Unii Europejskiej

www.europa.eu

Portal Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki

www.mgip.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

www.wwpe.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

www.mac.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.msw.gov.pl

„Dotacje na Innowacje” , „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka