Szanowni Państwo

Nasza firma ma zaszczyt zaoferować Państwu usługizarządzania i utrzymywania (outsourcingu) sieci telekomunikacyjnej i informatycznej w Państwa firmie. Outsourcing przynosi bardzo wymierne korzyści

Oto niektóre z nich:

Obniżenie kosztów (znikają koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem stanowiska pracy)

Pozyskanie najlepszych fachowców

Bardzo efektywne wykorzystanie czasu pracy

Zadaniowość

Możliwość pracy w soboty i niedziele

Łatwy dostęp do najnowszych technologii

Uwalnia menadżerów od czasochłonnych pobocznych czynności

Pełna stabilność opieki nad powierzonym majątkiem

Obejście blokady etatów

Utrzymanie optymalnego zatrudnienia przy możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów

Zmniejszenie wysokości inwestycji

Główne elementy umowy outsourcingowej
  • Umowa długookresowa stała
  • Wynagrodzenie stałe zryczałtowane
  • Wynagrodzenie za nadgodziny przepracowane ponad uzgodniony limit

Umowę outsourcingową wdrażamy zwykle etapami, które są szczegółowo opisane. W pierwszym etapie następuje inwentaryzacja i zapoznanie się ze sprzętem wykorzystywanym przez klienta. Następnie podpisujemy  wstępną umowę na okres kilku miesięcy. W tym czasie porządkujemy  system informatyczny i telekomunikacyjny zleceniodawcy oraz opracowujemy zasady współdziałania. Ewentualne poprawki do umowy outsourcingowej wprowadzane są w trzecim etapie po przeanalizowaniu wcześniejszych faz współpracy. Gdy obie strony są zadowolone, firma nasza obejmuje stałą opiekę nad powierzonym jej sprzętem.
Zarządzanie częścią majątku innej firmy wymaga dobrego poznania się przez obie strony oraz nabrania do siebie wzajemnego zaufania. Z tego powodu zwracamy szczególną uwagę na pierwszy okres współpracy.

Etapy wdrażania umowy outsourcingowej
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania klienta
  • Podpisanie umowy na okres kilku miesięcy i uporządkowanie systemu informatycznego
  • Analiza dotychczasowej współpracy i uzgodnienie ewentualnych zmian
  • Podpisanie umowy długookresowej