•  Modernizacja sieci komputerowej
  •  Projektowanie
  •  Budowa sieci wewnątrzzakładowej
  •  Konfiguracja (system operacyjny, router, serwer)
  •  Sprzedaż urządzeń końcowych (komputer, modem, router, switch…)